Bergendal

Bergendal är en mycket framgångsrik och trevlig hotell och mötesplats i Sollentuna. Vi arbetar med att få fler att känna till Bergendal. Jag har implementerat en ny grafisk form och ett kommunikationskoncept.