Kulan

För Stockholms stad och kulturförvaltningen gjorde jag, tillsammans med Veritas PR och Copysara, en kampanj för kulturen i skolan. Målgruppen är barn och ungdomar, deras föräldrar, lärare och skolpersonal samt kulturproducenter. Utmaningen var att hitta någonting som fungerar för alla dessa människor och som ändå inte blir knuten till någon eller några personer. Vi har valt att illustrera upplevelsen av scenkonst från olika perspektiv, publik i alla åldrar och kulturproducenter. Illustrationen är gjord av Arvid Steen.