Brand extension?

Kanske inte så varumärkesstärkande, men om man nu vill ha klass på hela sitt liv så kanske det behövs designade sopsäckar.

Luis Vuitton